Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse Billigshelter's Hjemmeside

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Billigshelter med det ene formål at introducere forretningen og produkterne hos Billigshelter, vores associerede selskaber og datterselskaber. 

Ingen tilkendegivelser eller garantier

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene til generel information. Brug af og tiltro til oplysningerne på vores hjemmeside fra de besøgendes side er helt og aldeles på egen risiko. Oplysningerne er tilvejebragt af Billigshelter, og alt imens vi bestræber os på til enhver tid at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen tilkendegivelser eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden i forbindelse med hjemmesiden eller det til hjemmesiden anvendte software, oplysninger, produkter, serviceydelser eller tilhørende grafik, der er indeholdt på  hjemmesiden, til noget som helst formål.

Billigshelter forbeholder sig uden ansvar ret til, til enhver tid, at afbryde og/eller lukke hjemmesiden uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsninger

Billigshelter er ikke ansvarlig overfor dig (hverken i henhold til kontrakten, erstatningsret eller andet) i forhold til indholdet af, brugen af, eller på anden måde i forbindelse med denne hjemmeside, og Billigshelter har intet ansvar for direkte eller indirekte skader, følgeskader, skader som følge af hændelige tab eller driftstab, tab af indtægter, indkomst, fortjeneste eller forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill, eller tab eller beskadigelse af informationer eller data som følge af brug af vores hjemmeside og dens indhold.

Det er forbudt at kopiere, gengive, genudgive, uploade, sende, overføre eller på nogen måde distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til offentligt og/eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Billigshelter.

Ophavsret

Materiale, billeder og illustrationer, der vises på vores hjemmeside, må kun downloades til ikke-kommercielle formål. Du må udelukkende se, vise, kopiere, downloade og udskrive materialer til egen personlige, ikke-kommercielle brug, og altid i overensstemmelse med samtlige regler vedrørende ophavsret og varemærker samt øvrige regler vedrørende ejendomsret.

Det er forbudt at kopiere, gengive, genudgive, uploade, sende, overføre eller på nogen måde distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til offentligt og/eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Billigshelter.

Nye indtastninger og opdateringer

Billigshelter har eneretten til, til enhver tid, at foretage nye indtastninger, opdateringer og tilpasninger til vores ansvarsfraskrivelse i forbindelse med vores hjemmeside. Alle indtastninger, opdateringer og/eller tilpasninger er bindende for alle hjemmesidens brugere.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. En cookie er en datafil, der bliver gemt midlertidigt på din harddisk. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider, og i nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten. En cookie indeholder et tilfældigt genereret ID, der gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cookie-filen er passiv og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

De fleste browsere er indstillet til at acceptere brugen af cookies. Du kan ændre disse indstillinger i din browsers hjælpesektion. Du bør være opmærksom på, at det kan have indflydelse på din brugeroplevelse og navigation på vores websites, hvis du deaktiverer cookies. 

Accept

Vi opfordrer alle besøgende på hjemmesiden til at læse denne ansvarsfraskrivelse, før de bruger vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du de skitserede vilkår og betingelser i denne ansvarsfraskrivelse, og du indvilliger i, at de ansvarsbegrænsninger, der er fastsat i ansvarsfraskrivelsen, er rimelige.

Lovvalg og værneting

Vores nuværende ansvarsfraskrivelse og vores hjemmeside i almindelighed er underlagt dansk ret.

Enhver tvist eller krav opstået direkte eller indirekte som følge af eller i relation til hjemmesiden og denne ansvarsfraskrivelse vil blive indbragt for Retten i Aarhus, Danmark.